20 Ağustos 2019

Banka Muhasebesi ve Tek Düzen Hesap Planı

THP olarak bilinen banka muhasebesi tek düzen hesap planı, dönen varlıklar, krediler, yatırım amaçlı değerler ve diğer aktifler, mevduat ve diğer yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, faiz giderleri, faiz dışı giderler, bilanço dışı hesaplar olarak gruplandırılmıştır.

Banka muhasebesi tek düzen hesap planları grup olarak aktif ve pasif niteliği taşımaktadır. Aktif hesaplarda, dönen varlıklar, krediler, yatırım amaçlı değerler ve diğer aktifler, faiz giderleri, faiz dışı giderler ve bilanço dışı hesaplardan oluşmaktadır. Pasif hesaplar ise, mevduat ve diğer yabancı kaynaklar, faiz gelirleri, öz kaynaklar, faiz dışı gelirler ve bilanço dışı hesaplardan oluşmaktadır.

Page Title

REKLAMLAR

Bu hesapların hepsi kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. İkiye ayrılmasının sebebi ise yabancı para ve Türk parasını ayrı tutma sebebidir. Hesaplar yabancı para olarak tutulabilir ancak kar zarar hesapları yapılırken yabancı paralar Türk parasına çevrilmesi gerekmektedir. Türk parasına çevrilirken de yabancı paranın işlem tarihindeki kurla yabancı para çarpılarak Türk parasına karşılık gelen değeri bulunur. Bankalar çeşitli ülkelerdeki paralar ile hizmet verdiği için böyle bir ihtiyaç ortaya çıkar. Dövize yatırımı yapan Türk vatandaşları için yapılan hesaplarda da yine aynı işlem görülür.

İlgili hesaplara verilen numaralar özel hesaplar hariç 6 haneden oluşur. Banka muhasebesi tek düzen hesap planlarına verilen numaralar ayrıca harflerle gösterilebilmektedir. 1 numara olarak A, 2 numara olarak B, 3 numara olarak C, 4 numara olarak D, 5 numara olarak E ve 6 numara olarak da F harfleri kullanılmaktadır. A harfi grup numaralarını tanımlamaktadır. BC harfleri defteri kebire ait hesap numaralarını tanımlamak için kullanılır. DE harfleri ise ihtiyacımız olan yardımcı hesap numaralarını tanımlamak için kullanılır. Alt hesap numaraları içinde F harfi kullanılır. Defteri kebir defterinde verilen numaralarda çift olan Türk parasını tek olanlar ise yabancı paraları ifade eder.

Paylaş

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz