Kredihesabi.com

Öğrenciye Haciz Gelir mi?

23.09.2020
Öğrenciye Haciz Gelir mi?

Bankalar tarafından öğrencilere verilen kredi kartları, normal kredi kartları gibi ödeme yapma zorunluluğunu bulundurmaktadır. Ancak öğrenciler, kendilerine verilen bu kredi kartlarının limitini aşarak ödemesini sağlayamayacakları borçlar yapabilmektedir. Peki, ödemeyi yapamadığınızı varsayalım. Öğrenciye haciz gelir mi? Gelin hep beraber inceleyelim…

Her ay düzenli bir şekilde, yapılan harcama tutarları ve alışveriş detaylarını gösteren hesap kesim özeti, belirlenen tarihte kişinin adresine teslim edilmektedir. Son ödeme tarihinden önce hesap kesim özetinde belirtilen borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Her kredi kartında olduğu gibi öğrenci kredi kartlarında da son ödeme tarihine kadar borç ödenmelidir. Ancak ödenmediği taktirde gecikme faizi işlemeye başlamaktadır. Bu açıdan öğrenciler, yüksek tutarlar ödememek için kredi kartı ile yaptıkları harcamalarda son derece dikkatli olup, borcun son ödeme tarihinden önce en az asgari ödemesini yapmalıdır.

Öğrenci Kredi Kartı Borcu Ödenmezse Yasal İşlem Başlatılır mı?

Her tüketici gibi öğrenciler de kendilerine ait olan kredi kartının hesap kesim tarihini belirleyebilmektedir. Bu açıdan tüm kredi kartlarında olduğu gibi, öğrenci kredi kartları ödemeleri de hesap kesim tarihlerini takip eden 10 günlük süre içerisinde yapılmalıdır. Belirtilen bu süre zarfında kredi kartı borcunun ödemesi gerçekleştirilmelidir.

Öğrencinin kredi kartı borcuna asgari ödeme tutarında bile ödeme yapamadığı durumlarda, banka tarafından ilk 2 ay boyunca arama yaparak borcun ödenmesi talebinde bulanacaktır. 3. ay dolduğundan itibaren ödeme hâlâ gerçekleşmemiş ise, banka tarafından yasal bir süreç başlatılacaktır. Bu durumda öğrenci, kara tüketici listesinde yer alacaktır. Öğrenci 15 gün içerisinde kredi kartı borcunu hâlâ ödememiş ise banka, eve haciz gönderme gibi her türlü yasal işlem başlatma hakkını kullanabilmektedir.

Haciz de dahil olmak üzere bankanın kullanabileceği yasal hakların uygulanmaması için, ilk ay içerisinde borçlu kişi banka ile iletişime geçerek borç yapılandırması talep etmelidir. Bu şekilde borç yapılandırılarak herhangi bir yasal işleme tabi tutulmadan ödeme sağlanabilecektir.

Öğrenci Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi Durumunda Aile Bireylerine Haciz Gelir mi?

Aile bireylerinin kredi sözleşmelerinde kefillik adına imzaları bulunmadığı sürece, aile üyelerinin mal ya da maaşlarına haciz konulması mümkün değildir. Borçlu kişinin aile evinde ikamet etmesi ve ikametgahının bu evde olması durumunda haciz bu eve gelecektir. Ancak haciz esnasında borçlu kişinin üzerine kayıtlı eşyalara el konulmaktadır. Kısacası, borçlu, aile evinde ikamet etse bile, herhangi bir şekilde aile evine ya da aileye ait olan mallara haciz işleminin başlatılması söz konusu değildir.

Öğrenci Bursuna Haciz Gelir mi?

İlgili yasayla getirilen düzenleme ile, öğrenci bursları ve diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve hakların haczedilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Böylelikle kanun gereği, öğrenci bursu haczedilmemektedir. Borçlu kişinin malvarlığını kapsayan mal, alacak ve hakları haczedilebilirken, kişinin ve ailesinin yaşamlarını ve ekonomik varlığını sürdürebilmesi adına, borçlunun bazı mal ve hakları haczedilememektedir. Kural olarak; öğrencilerin geçimlerini sağlamak ve öğrenimlerini devam ettirebilmek için aldıkları bursun haczedilmesi yasaktır.

5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un 4/II maddesinde yer alan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar haczedilemez.” hükmünü, yukarıda bahsedilen “bursun haczedilmesi yasaktır” kavramı kapsamaktadır.

Öğrenci Bursu Haczedilirse İtiraz Edilir mi?

Bir malın haczedilip haczedilmeyeceğine karar verme yetkisine sahip olan icra müdürünün kanunun açık hükmüne rağmen, öğrenciye ait olan burs ya da krediyi haczetmesi durumunda borçlu kişi, icra müdürünün haciz kararına icra mahkemesinde itiraz etme hakkında sahiptir. Borçlu; haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde itirazda bulunabilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

© 2014-2020 kredihesabi.com | Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz.