Tarım Hibe Desteği Başvurusu

Tarım ve Orman bakanlığı Kırsal Kalkınma desteği kapsamında geri ödemesiz hibe desteği veriyor. Kırsal kalkınma projesi kapsamında 2.5 milyon liraya kadar yatırımlar için hibe desteği alabilirsiniz. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe son başvuru tarihi 1 Ekim 2019. Hibe desteği kapsamında her türlü tarımsal, hayvancılık, tarım ürünlerinin işlenmesi, su ürünleri gibi alanlarda yatırım ve işletme desteği verilmektedir.

Hibe desteği nedir?

Devletin ya da uluslar arası kurumların tarım ve hayvancılık yatırımlarının yanında, istihdamın artması, pazarlamaya yönelik yenilikçi projelerin geliştirilmesi ya da üniversitelerde teknolojik, bilimsel çalışmaların arttırılması gibi konulardan yola çıkarak sektöre,toplumsal sorunlara, ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz projelere sağladığı geri ödemesi olmayan desteklere hibe denir. Hibe sadece devlet tarafından sağlanan bir fon değildir. Uluslararası bir çok kurum ve kuruluşlar da hibe desteği vermektedir. Ulusal yada uluslar arası bu kurumlar bazı dönemlerde toplum ihtiyaçlarına bağlı olarak hibe programları açıklar ve başvurulan projelere bu kapsamda değerlendirilerek hibe verilir.

Hibe desteği hangi konuları kapsar?

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında değerlendireceği projelere belirli kriterler göz önüne alınarak hibe desteği sağlanacaktır. Kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak olan hibe ödemeleri ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarımdışı istihdamı geliştirmek ve gelirleri attırmayı hedeflemektedir. Buna göre;

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ne kadar hibe desteği alabilirim?

Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre proje tutarının yarısına hibe verilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatif yada tüzel kişilerin yeni tesis olan başvurularına 2 milyon 500 bine kadar destek sağlanacakken tamamlanma olan başvurular için bu rakam 2 milyon 750 liraya kadar çıkacaktır. Teknoloji yenileme ve modarnizasyon olan başvurularda da üst limit 1 milyon 250 bin TL ‘dir. Kırsal ekonomilk alt yapı konularında ise hibeye esas proje alt limit tutarı 50 bin TL , üst limit tutarı 500 bin TL ye kadar olabilecektir. Proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilirken geri kalan % 50 si başvuru sahipleri kendileri temin edecektir.

Page Title

REKLAMLAR

Hibe desteği kapsamı dışındaki giderler nelerdir?

 Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında değerlendireceği projede bazı giderler hibe kapsamı dışında kalacaktır. Bu giderler aşağıda sıralanmıştır.

 • Her türlü borçlanma giderleri.
 • Faizler.
 • Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
 • Kira giderleri.
 • Kur farkı giderleri.
 • Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
 • Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
 • Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
 • Bankacılık giderleri.
 • Denetim giderleri.
 • KDV de dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.
 • İkinci el mal alım giderleri.
 • Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
 • Makine tamir ve parça alım giderleri.
 • Laboratuvar sarf malzemeleri

Hibe destek için başvuru şartları nelerdir ?

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında değerlendireceği projede yatırımcılar ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusu yapabilecektir. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birliklerin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmasına engel teşkil etmeyecektir.

Ayrıca kırsal ekonomik alt yapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Hibe destek başvurusu nereden yapılır?

Eğer istenen şartları taşıyor iseniz ve projeleriniz bu kapsamda ise son başvurunu tarihinin yaklaştığı bu günlerde hemen başvurunuzu tamamlamanız gerekir. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

Başvurular ne zaman sonuçlanır?

2 Ağustos 2019 tarihinden yayınlanan tebliğe göre başvurular bu tarihten sonraki 60 gün içerisinde yapılır. Son başvuru tarihi bitiminde sistem kapanır ve yapılan başvurular son haliyle işlem alınır. Proje ile ilgili olarak yatırımcılarTarım ve Orman müdürlüğü il proje yürütme biriminden ve ve ilgili internet sitesinden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.

Projelerin değerlendirmesini yapmak üzere il bazından bir komisyon kurulur. Komisyon, değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç kırk beş gün içerisinde tamamlar.

Daha ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak isterseniz tebliğin yayınlandığı resmi gazeteyi incelemenizde fayda vardır.

.

Bir önceki yazımız olan Hayvancılık Teşvikleri 2019 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.