Kredihesabi.com

Adım Adım Senet Nasıl Doldurulur? (ÖRNEK SENET DOLDURMA)

Adım Adım Senet Nasıl Doldurulur? (ÖRNEK SENET DOLDURMA)

Günlük hayatımızı devam ettirmek için pratik bazı finansal bilgilere ihtiyacımız olur. Bunlar temel bilgilerdir, bu tür bilgilere sahip olmak hayat kurtarır. Örneğin senet nedir? Senet nasıl doldurulur? Bu bir resmi evrak mıdır? Ev kiraladınız kira seneti nasıl doldurulur? bilmemiz gerekir, aslında bunları bilmek her vatandaşın görevidir. Peki, gerçekten bir senet nedir? Senet nasıl düzenlenir? Kefilli Senet nasıl doldurulur? Örnek senet doldurma ile senetinizi eksiksiz dolduracaksınız.  Kolay şekilde boş senet doldurma örneği ni çok basit olarak öğrenelim.

Senet Nedir?

Senet, bir finansal araçtır. Bir borçluluk ilişkisini ifade eder. Daha açık bir ifadeyle borçluluk ifade eden ve iki kişi arasında imzalanan, kıymetli evrak olarak nitelendiren belgeye senet denir. Senette iki taraf vardır: Muhatap ve Lehtar. Türkçesi: Borçlu ve alacaklı. Senet, bir kıymetli evrak olarak tanımlanır. Peki,nedir kıymetli evrak?

Senedin kıymetli evrak olması, onun düzenlenmesi-doldurulması ile ilgili bazı hukuki şekil şartları olduğunu ortaya koyuyor. Diğer bir ifadeyle senetlerin düzenlenmesi kurallara bağlığıdır, bu düzen şartlarına uymazsanız senet geçersiz sayılır. Sırasıyla senet nasıl düzenlenir ve boş senet doldurma örneğini doldururken neler yapmanız gerektiğine adım adım bakalım.

1. Senedi nereden temin edeceğim?

İhtiyacınız olduğu takdirde, size yakın herhangi bir kırtasiyeden boş bir senedi kolayca satın alabilirsiniz. Örnek senet doldurmak için sırasıyla talimatları uygulayınız.

2. Senet üzerinde nereleri dolduracağım?

Bu senet düzenleme işlemi nerede ve hangi gün yapıyorsunuz? İşte, senet üzerinde ‘düzenleme tarihi ve düzenleme yeri’ alanlarına bunları işlemeniz gerekiyor. Senedin alt kısmındaki tarih, doldurulup imzalanacağı günü ifade eder. Düzenleme tarihinin altında, düzenleme yeri de mutlaka doldurulmalıdır.

3. Ödeme günü (Ödeme tarihi) alanına ne yazacağım?

Bu kısımda borcunuzu ödeyeceğiniz tarihi yani ödeme tarihini yazmanız gerekiyor. Bunun için senedin üst tarafındaki ödeme günü yani ödeme tarihini doldurmanız yeterli olacaktır. Eğer borcunuzda vade var ise, vade alanı da boş bırakılmamalıdır.

4. Borç miktarını ‘Türk Lirası’ başlıklı kısma yazmalısınız.

Üst kısımda bulunan ‘Türk Lirası’ başlıklı kısma ödenecek tutar rakamla yazılır. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Rakamın her iki tarafına da # işareti koymalısınız. Bu senedin üzerindeki tutarın değiştirilmemesini sağlar, bir güvenlik unsurudur.

Bu unsur önemlidir, çünkü # işaretini koymazsanız, 100 liralık bir borç yani bir anda 1.000 hatta 10.000, veya 100.000 liraya çıkabilir.

5. Kuruşlu kısım yerine çizgi çekebilirsiniz:

Senette kuruşlu kısım yerine çizgi çekilebilir ya da ödenecek rakamda kuruş varsa buraya yazılabilir.

6. ‘No’Kısmı:

Bu kısım, eğer birden fazla senet dolduruyorsanız, boş bırakmamanız gereken kısımdır. Bir kişiye birden fazla senet veriyorsanız senetleri 1-2-3-4 şeklinde numaralandırmalısınız.

7. İşbu emre muharrer senedim kısmındaki boşluk:

Doldurduğunuz senet eğer bir kişiye ait bir senet ise “in”, şirkete aitse “izin” ekleriyle doldurulur. Mukabilinde ile tarihinde kelimelerinin arasına senedin ödeme tarihi yeniden yazılır. Burada ödeme tarihindeki ay kısmı, rakamla değil yazıyla bildirilir.

8. Sayın ifadesinden sonra ne yazacağım?

Buraya alacaklının yani lehtarın adı ile başlanır, ardındaki boşluğa ödenecek tutar yazıyla yazılır. Ödenecek tutar kısmının önüne ve arkasına# işaretini eklemeyi unutmayın. Varsa kuruş kısmı da aynı şekilde yazılır. Rakamla yazılan tutar ile yazılan tutar arasında farklılık bulunması durumunda, yazıyla yazılan gerçek değer olarak kabul edilir.

9. Alt kısımdaki ‘bedeli’ ile ‘alınmıştır’ arasındaki boşluk:

Burasımalen ya da nakdenolarak doldurulur. Senet nakit borç için ise nakden veya mal veya hizmet için ise malen yazılır. Zorunlu değildir.

10. Borçlunun bilgileri sol alt kısımda yer alır:

Borçlu açık adresini buraya yazmalıdır, vergi numarasını kaydetmelidir. Eğer borcunuzu ödeme karşısında bir kefil gösteriyorsanız, kefilinizin adresi ve vergi numarası bilgilerini de açık bir şekilde bu alana yazmalısınız.

11. İmza ve ibraz zorunlu:

Senedinizin geçerli olabilmesi o senedi imzalamanıza bağlıdır. Bunun için senedin sağ alt köşesindeki imza kısımları da doldurulmalıdır. Bu alanı doldurduğunuz durumda senediniz düzenlenmiş olacaktır. Eğer kefil var ise, kefil atılan imzaların üst tarafına 2 imza atmalıdır.

12. Kefilli Senet nasıl doldurulur

Kefilli senet düzenleme işlemi normal senet doldurma gibidir. Sadece borçlu olan kısma borçlu ile beraber bilgilerini yazar ve borçlunun yanına imzasını atar. Burada kefil kişi borçlu kadar senetten sorumludur.

Senetlerin özellikleri nelerdir?

– Bir alacak hakkını içerir.

– Uluslararası bir nitelik taşır.

– Bir borç ilişkisini kurucu niteliktedir.

– İmzaların ve beyanların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.

– Ödenmesi için senedin ibrazı gereklidir.

– Gerekli şekil şartlarına uygun olmalıdır.

– Emre yazılı senetlerdir.

– Senedi imzalayanlar, kefil sıfatı ile imzalamış olsalar dahi müteselsil borçlu durumundadır.

Senedin zorunlu unsurlarını kontrol ettiniz mi?

– Senet metninde “Poliçe” kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,

– Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,

– Ödeyecek olan kimsenin (Muhatabın) ad ve soyadını,

– Vadeyi,

– Ödeme yerini,

– Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,

– Düzenleme tarihi ve yerini,

– Düzenleyenin imzasını, içerir.

Senet Dövizle (USD, EURO) Düzenlenebilir mi?

Dolar seneti doldurma ile bir kaç husus vardır. Senetler 13 Eylül 2018 tarihinden önce doviz (dolar euro) olarak düzenlenebiliyordu. Hükümet, son dönemlerde özellikle döviz kuru kaynaklı problemlerimizle baş edebilmek adına dövize talebi azaltmak için çeşitli düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerden sonuncusu olan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 13 Eylül 2018’de yayımlandı. Düzenlemeye göre ticari işlemlerde

Döviz yasağı konulan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek çek, senet gibi kıymetli evraklarda yer alan bedeller döviz veya dövize endeksli olamayacak. Yani senetler dolar(usd) euro gibi döviz olarak dolduralamayacaktır. Bunun yerine o günkü kur üzerinden işlem yapılacaktır.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
© 2014-2020 kredihesabi.com | Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden izinsiz kopyalanamaz.